Wydawnictwo SOR-MAN

Wydawnictwo SOR-MAN

Wydawnictwo działa od 2006 roku i w ramach działalności wydawniczej zajmuje się publikacjami książek dla nauczycieli, pedagogów, rodziców i dzieci. Działalność wydawniczą rozpoczęło cyklem książeczek dla dzieci „Zabawa z ….” (wełną, masą solną). Wydali powieść dla starszych dzieci pt. „Ciepełko” oraz książkę będącą tłumaczeniem z języka niderlandzkiego pracy Roela Rehnera i Hansa Wenke pt. „Pedagogika planu daltońskiego”.

Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego OMEP

Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego OMEP

Jest międzynarodową organizacją pozarządową, która dąży do zapewnienia najmłodszym dzieciom całego świata możliwie jak najlepszych warunków życia i rozwoju, niezależnie od zróżnicowania materialnego, kulturowego i klasowego. Skupia ludzi różnych zawodów działających na rzecz dzieci od narodzin do ósmego roku życia. Ma status organizacji doradczej przy UNESCO.
Współpraca międzynarodowa przyczynia się do tworzenia ogólnoludzkiego porozumienia w sprawach zdrowia i edukacji dzieci w okresie przedszkolnym. OMEP dąży do podnoszenia poziomu wychowania przedszkolnego. Popiera i inicjuje badania naukowe oraz różne formy wymiany doświadczeń zmierzające do zapewnienia dziecku prawa do rozwoju. Interweniuje, gdy naruszane są prawa dziecka.

MOJE BAMBINO

MOJE BAMBINO

Firma Moje Bambino kontynuuje 120-letnią tradycję firmy St. Majewski. Ponadwiekowa historia świadczy o stabilności na rynku oraz o niezawodnej jakości proponowanych produktów, dobrze znanych rodzicom i dziadkom dzisiejszych kilkulatków – chyba wszyscy w dzieciństwie rysowali doskonałymi kredkami Bambino.W sklepie Firmy znajdą Państwo szeroką ofertę produktów, wspierających rozwój artystycznych zdolności dziecka i stymulujących jego rozwój intelektualny i fizyczny. Moje Bambino stworzyło także kolekcję mebli, które pozwolą wyposażyć przedszkolne i szkolne pomieszczenia zgodnie z Państwa potrzebami. Zarówno meble, jak i kształtki rehabilitacyjne stanowią własną produkcję, dzięki czemu gwarantowana jest ich najwyższą jakość. Moje Bambino jest jedyną w Polsce firmą produkującą pomoce do pracy według koncepcji edukacji daltońskiej dla przedszkoli i szkół.