Jak dziś wygląda plan daltoński

Autor: Roel Rohner (Bliżej Przedszkola)
System „uczenia całych klas” (wszyscy razem , ten sam przedmiot, w tym samym czasie) powoli zmienia się w edukację spersonalizowaną. Niektórzy mówią nawet o edukacji adaptacyjnej. System uczenia całych klas byc może sprawia wrażenie efektywnego, ale czy rzeczywiście taki jest? Lekcje wspólne jakie znamy ze szkoły, bardziej nadają się do śpiewania, słuchania opowiadania lub nauki historii. Lekcje wspólne nie powinny być normą, ale wyjątkiem, stosowanym jedynie wówczas, gdy inna organizacja zajęć nie jest możliwa (np. lekcja w sali gimnastycznej).

Jak dziś wygląda plan daltoński