HELEN PARKHURST – WYKSZTAŁCENIE WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO, 1922

Autor: Roel Rohner, tłumaczenie: Agnieszka Gruszczyńska

Współpraca pomiędzy uczniami jest ważnym elementem edukacji Daltona. W tym wieku jest to bardzo trudne, ale jest ważną umiejętnością, którą u dziecka powinno się rozwijać od najmłodszych lat. Praktyka oraz badania pokazują, że tłumaczenie przez rówieśnika jest czasami bardziej skuteczne niż polecenia nauczyciela. Jednakże to nie jest intencją edukacji daltońskiej, by tylko dziecko miało być pomocnikiem innych dzieci.

WYKSZTAŁCENIE WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO