Plan daltoński wzorcowym narzędziem dla współczesnej edukacji

Autor: Roel Rohner (Bliżej Przedszkola)
W sierpniu 1998 roku wprowadzono w Holandii nowe przepisy dotyczące szkolnictwa. Wcześniejsza szkoła podstawowa i połączone z nią inne formy edukacji specjalnej podlegają od tamtego czasu pod tzw. Ustawę o szkolnictwie Podstawowym. Do szkół podstawowych uczęszczac moga dzieci z lekkimi formami upośledzenia i otrzymują tam odpowiedni dla nich poziom uwagi. Naturalnie system szkolnictwa wciąż obejmuje szkoły specjalne dla dzieci z wyższym stopniem upośledzenia umysłowego lub fizycznego.

Plan daltoński wzorcowym narzędziem dla współczesnej edukacji

Jak dziś wygląda plan daltoński

Autor: Roel Rohner (Bliżej Przedszkola)
System „uczenia całych klas” (wszyscy razem , ten sam przedmiot, w tym samym czasie) powoli zmienia się w edukację spersonalizowaną. Niektórzy mówią nawet o edukacji adaptacyjnej. System uczenia całych klas byc może sprawia wrażenie efektywnego, ale czy rzeczywiście taki jest? Lekcje wspólne jakie znamy ze szkoły, bardziej nadają się do śpiewania, słuchania opowiadania lub nauki historii. Lekcje wspólne nie powinny być normą, ale wyjątkiem, stosowanym jedynie wówczas, gdy inna organizacja zajęć nie jest możliwa (np. lekcja w sali gimnastycznej).

Jak dziś wygląda plan daltoński

HELEN PARKHURST – WYKSZTAŁCENIE WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO, 1922

Autor: Roel Rohner, tłumaczenie: Agnieszka Gruszczyńska

Współpraca pomiędzy uczniami jest ważnym elementem edukacji Daltona. W tym wieku jest to bardzo trudne, ale jest ważną umiejętnością, którą u dziecka powinno się rozwijać od najmłodszych lat. Praktyka oraz badania pokazują, że tłumaczenie przez rówieśnika jest czasami bardziej skuteczne niż polecenia nauczyciela. Jednakże to nie jest intencją edukacji daltońskiej, by tylko dziecko miało być pomocnikiem innych dzieci.

WYKSZTAŁCENIE WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO