Konferencja Daltońska

17 listopada 2017 r. odbyła się tradycyjnie już organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Dalton Międzynarodowa Konferencja Daltońska. W tym roku konferencja zorganizowana była we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie, pod tytułem „Przyszłość zaczyna się dziś”- Plan Daltoński odpowiedzią na różnorodność potrzeb rozwojowych dzieci. W konferencji uczestniczyło blisko 200 osób z różnych stron Polski, zarówno ze szkół i przedszkoli daltońskich oraz innych placówek, które zainteresowała tematyka i propozycje przygotowane przez organizatorów. Uczestników konferencji powitał Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie dr Mariusz Paździor oraz Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dalton Katarzyna Dryjas. Read More

Pedagogika daltońska w polskich przedszkolach

Autor: Joanna Kurak, Katarzyna Dryjas
W naszym kraju znalazła się grupa entuzjastów,  którzy – zafascynowani prostotą i skutecznością tej metody pracy z dziećmi  – postanowili wprowadzić ją do na szych placówek oświatowych.
Przy gotowania do pracy dydaktyczno-wychowawczej według planu daltońskiego  trwały blisko 3 lata. Inicjatorem współpracy oraz wdrażania nowych metod była Anna Wróbel, dyrektor Przedszkola nr 31 w Warszawie, jednocześnie Prezes Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego.

Pedagogika daltońska w polskich przedszkolach

Pedagogika planu daltońskiego

Autor: dr Ewa Lewandowska
Sposób myślenia o edukacji, który zapoczątkowała H. Parkhurst tworząc w 1919 r. szkołę laboratoryjną w Dalton w stanie Massachusetts w USA, rozprzestrzenił się początkowo w USA, w Anglii i Holandii. Obecnie stowarzyszenia daltońskie istnieją w dwunastu krajach, co oznacza, że w państwach tych działa sieć placówek realizujących koncepcje edukacji daltońskiej, a na całym świecie jest około 400 placówek pracujących zgodnie z trzema głównymi zasadami daltońskimi: odpowiedzialność, samodzielność i współpraca.
Powstanie modelu edukacyjnego datowane jest na rok 1922, kiedy została wydana książka H. Parkhurst. Jej polskie tłumaczenie ukazało się sześć lat później. Kim są autorzy książki Pedagogika planu daltońskiego, wydanej po osiemdziesięciu trzech latach…

Pedagogika planu daltońskiego