Polskie Stowarzyszenie Dalton z ogromną radością pragnie poinformować o nowej inicjatywie popularyzującej idee edukacji daltońskiej

W styczniu 2018 roku rozpocznie wydawanie kwartalnika „Inspiracje Daltońskie. Teoria i Praktyka”.
Czasopismo zawierać będzie cztery stałe działy:

Artykuły

Polemiki i recenzje

Rozwiązania praktyczne

Wydarzenia i informacje

W każdym numerze znajdzie się także prezentacja placówek daltońskich funkcjonujących w Polsce lub w świecie.
Kwartalnik skierowany jest głównie do nauczycieli, wychowawców, pedagogów zainteresowanych innowacyjnym podejściem do edukacji dzieci.
Jednocześnie będzie stanowił płaszczyznę współpracy środowiska nauczycielskiego i akademickiego.

Zapraszamy do publikowania na łamach czasopisma.
Zainteresowane osoby proszone są o nadsyłania tekstów na adres redakcji kwartalnika:
Inspiracje Daltońskie. Teoria i Praktyka
Osiedle Bolesława Chrobrego 121, 60-681 Poznań
e-mail : inspiracje.redakcja.poznan@gmail.com

Konferencja Daltońska Lublin, 17 listopada 2017 r.

17 listopada 2017 r. odbyła się tradycyjnie już organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Dalton Międzynarodowa Konferencja Daltońska. W tym roku konferencja zorganizowana była we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie, pod tytułem „Przyszłość zaczyna się dziś”- Plan Daltoński odpowiedzią na różnorodność potrzeb rozwojowych dzieci. W konferencji uczestniczyło blisko 200 osób z różnych stron Polski, zarówno ze szkół i przedszkoli daltońskich oraz innych placówek, które zainteresowała tematyka i propozycje przygotowane przez organizatorów. Uczestników konferencji powitał Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie dr Mariusz Paździor oraz Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dalton Katarzyna Dryjas.

Materiały informacyjne Polskiego Stowarzyszenia DALTON

Międzynarodowa konferencja naukowo-dydaktyczna, 2017

Przyszłość zaczyna się dziś – Plan Daltoński odpowiedzią na różnorodność potrzeb rozwojowych dzieci

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Poznań 2016

ROLA I MIEJSCE EDUKACJI DALTOŃSKIEJ W TRANSFORMACJI SYSTEMU EDUKACJI W POLSCE

Międzynarodowa Konferencja
Łódź
2012

EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO – WIEDZA I PRAKTYKA

Statutowym celem Stowarzyszenia jest w szczególności:

  • Szerzenie edukacji według planu daltońskiego
  • Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji według planu daltońskiego
  • Upowszechnianie idei planu daltońskiego wg Helen Parkhurst wśród wszystkich zainteresowanych.
  • Inicjowanie i wspieranie organizacji szkół daltońskich.
  • Wspieranie działań innych osób i instytucji zmierzających do celów zgodnych z zadaniami Stowarzyszenia.