Strona Główna

Strona Główna

Statutowym celem Stowarzyszenia jest w szczególności:

  • Szerzenie edukacji według planu daltońskiego
  • Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji według planu daltońskiego
  • Upowszechnianie idei planu daltońskiego wg Helen Parkhurst wśród wszystkich zainteresowanych.
  • Inicjowanie i wspieranie organizacji szkół daltońskich.
  • Wspieranie działań innych osób i instytucji zmierzających do celów zgodnych z zadaniami Stowarzyszenia.

Międzynarodowy konkurs

na najciekawszą, instrukcję czynnościową, najbardziej czytelną (więcej…)

Aktualności

Seminarium

Pedagogika planu daltońskiego w przedszkolu i szkole – wprowadzenie

Helen Parkhurst – laboratoryjny plan daltoński

Podstawowe założenia pedagogiki planu daltońskiego

Wizualizacja i praktyczne ujęcie czterech filarów planu daltońskiego

20 maja 2017 r. w godzinach 10.00 – 15.00

Organizator – Polskie Stowarzyszenie Dalton

Prelegenci – konsultanci Polskiego Stowarzyszenia Dalton: Anna Wróbel, Agata Juljańska

Koszt seminarium – 250 zł

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA