II Międzynarodowy konkurs fotograficzny To co biega, skacze, lata… - wykonam zwierzątko z wybranego krańca świata

Przedszkole nr 54 w Lublinie oraz Polskie Stowarzyszenie DALTON serdecznie zapraszają dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego do udziału w II edycji konkursu fotograficznego.

Rozstrzygnięcie zeszłorocznej edycji konkursu pt. „Wielkie małych kucharzenie”

Przedmiotem konkursu jest:

 • Przygotowanie pracy plastyczno – konstrukcyjnej przedstawiającej zwierzę  z wybranego krańca świata według instrukcji czynnościowej (zgodnie z założeniami pedagogiki Planu Daltońskiego) z wykorzystaniem surowców wtórnych;
 • wykonanie 5 fotografii w formacie A5 przedstawiających:
  • użyty materiał oraz przybory (1 zdjęcie);
  • proces wykonania pracy plastyczno – konstrukcyjnej (3 zdjęcia);
   gotową pracę (1 zdjęcie);
  • dołączenie 6 częściowej instrukcji czynnościowej (w formie fotograficznej lub graficznej) na 6 arkuszach w formacie A5.

Konkurs skierowany jest do dzieci 5 i 6 letnich oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Polskie Stowarzyszenie Dalton z ogromną radością pragnie poinformować o nowej inicjatywie popularyzującej idee edukacji daltońskiej

W styczniu 2018 roku rozpocznie wydawanie kwartalnika „Inspiracje Daltońskie. Teoria i Praktyka”.
Czasopismo zawierać będzie cztery stałe działy:

Artykuły

Polemiki i recenzje

Rozwiązania praktyczne

Wydarzenia i informacje

W każdym numerze znajdzie się także prezentacja placówek daltońskich funkcjonujących w Polsce lub w świecie.
Kwartalnik skierowany jest głównie do nauczycieli, wychowawców, pedagogów zainteresowanych innowacyjnym podejściem do edukacji dzieci.
Jednocześnie będzie stanowił płaszczyznę współpracy środowiska nauczycielskiego i akademickiego.

Zapraszamy do publikowania na łamach czasopisma.
Zainteresowane osoby proszone są o nadsyłania tekstów na adres redakcji kwartalnika:
Inspiracje Daltońskie. Teoria i Praktyka
Osiedle Bolesława Chrobrego 121, 60-681 Poznań
e-mail : inspiracje.redakcja.poznan@gmail.com

Konferencja Daltońska Lublin, 17 listopada 2017 r.

17 listopada 2017 r. odbyła się tradycyjnie już organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Dalton Międzynarodowa Konferencja Daltońska. W tym roku konferencja zorganizowana była we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie, pod tytułem „Przyszłość zaczyna się dziś”- Plan Daltoński odpowiedzią na różnorodność potrzeb rozwojowych dzieci. W konferencji uczestniczyło blisko 200 osób z różnych stron Polski, zarówno ze szkół i przedszkoli daltońskich oraz innych placówek, które zainteresowała tematyka i propozycje przygotowane przez organizatorów. Uczestników konferencji powitał Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie dr Mariusz Paździor oraz Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dalton Katarzyna Dryjas.

Materiały informacyjne Polskiego Stowarzyszenia DALTON

Międzynarodowa konferencja naukowo-dydaktyczna, 2017

Przyszłość zaczyna się dziś – Plan Daltoński odpowiedzią na różnorodność potrzeb rozwojowych dzieci

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Poznań 2016

ROLA I MIEJSCE EDUKACJI DALTOŃSKIEJ W TRANSFORMACJI SYSTEMU EDUKACJI W POLSCE

Międzynarodowa Konferencja
Łódź
2012

EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO – WIEDZA I PRAKTYKA

Statutowym celem Stowarzyszenia jest w szczególności:

 • Szerzenie edukacji według planu daltońskiego
 • Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji według planu daltońskiego
 • Upowszechnianie idei planu daltońskiego wg Helen Parkhurst wśród wszystkich zainteresowanych.
 • Inicjowanie i wspieranie organizacji szkół daltońskich.
 • Wspieranie działań innych osób i instytucji zmierzających do celów zgodnych z zadaniami Stowarzyszenia.